Банер
Банер

Банер

Работа в UK

Български и румънски граждани

Упражняване правото на работа по присъединителния договор от 1 януари 2014

От 1 януари 2014 румънски и български граждани, които желаят да работят в Обединеното Кралство вече не са длъжни да получат предварително разрешение от Министерството на вътрешните работи (Home Office). Те вече не се нуждаят от работническа карта или удостоверение за регистрация като доказателство за разрешение за работа или за правото им да бъдат назначени на работа.

Упражняване на правото по присъединителния договор като търсещ работа от 1 Януари 2014

Румънските и българските граждани имат право да пребивават в Обединеното Kралство като търсещи работа, ако те активно търсят работа и имат реален шанс да си намерят такава. Тези условия и съответните изисквания на Имиграционните Регламенти на Европейската Икономическа Общност 2006 трябва да бъдат изпълнени.

В допълнение, от 1 януари 2014 г., само хората , които са пребивавали във Великобритания в продължение на три месеца ще отговарят на критериите за редовно жителство и така ще имат достъп до помощите за търсещите работа.

Това ново изискване важи и за мигрантите от всички страни на Европейската Икономическа Общност, идващи тук, за да търсят работа - включително британски граждани , завръщащи се в Обединеното Кралство, след определен период на живеене в чужбина.

Налице е също така условие за изплащане на помощи в продължение на максимум от 6 месеца за търсещите работа граждани на Европейската Икономическа Общност, които идват във Великобритания да търсят работа, освен ако лицето може да представи убедителни доказателства, че има реална перспектива за работа.

Упражняване на правото по присъединителния договор като студент, самоосигуряващо се лице или самоиздържащ се човек от 1 Януари 2014

Румънските и българските граждани все още могат да пребивават във Великобритания като студенти, самоосигуряващи се лица или самоиздържащи се, както имаха правото и преди 1 Януари 2014.

Както и при всички други граждани на Европейската икономическа общност, които упражняват правата си по присъединителния договор по този начин, румънските и българските граждани трябва да отговарят на съответните изисквания на Имиграционните Регламенти на Европейската Икономическа Общност 2006.

От 1 Януари 2014 румънски и български студенти вече не са длъжни да кандидатстват за сертификат за регистрация, за да се работят на непълен работен график,  по време на почивки или в областта на заетостта, която представлява част от техния курс на обучение.

Европейската документация

От 1 Януари 2014 г., румънски или български гражданин упражняващ правото си на работник, или като член на семейството на такова лице, може да кандидатства за сертификат за регистрация, която потвърждава правото на пребиваване. Въпреки това, този документ не е задължителен.

Лица, които са членове на семейството на гражданин на Европейската Икономическа Общност (обикновено съпрузи, граждански партньори и деца под 21-годишна възраст) на български и румънски гражданин, който упражнява договорното право, също имат право да пребивава в Обединеното кралство, и могат да кандидатстват за разрешение за пребиваване , потвърждаващо това право . Отново, този документ не е задължителен.

За повече информация: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/

Ето няколко линка, които могат много да ви помогнат да си намерите подходяща работа:

Askbg.co.uk

Bghelp.co.uk

E-vesti.co.u

Alexdevelopment.co.uk

Reed.co.uk

Gumtree.com

Totaljobs.com

Londonjobs.co.uk

Justlondonjobs.co.uk

Jobs.guardian.co.uk

Londonofficejobs.co.uk

Londonukjobs.com

Monster.co.uk

Jobsite.co.uk

 

Коментари (0)

Виц на деня

Вървял си един програмист и гледа - жаба! Взима я той, а тя му проговаря:
- Виж какво, аз не съм обикновена жаба, аз съм принцеса. Само ме целуни и ще видиш в каква хубава девойка ще се превърна.
Погледал я програмистът и я сложил в джоба си. Повървял, повървял, пък я извадил. Пак почнала тя:
- Само ме целуни. . .
И така няколко пъти. Разплакала се жабата, ядосала се:
- Няма ли да ме целунеш най-после!!!
- Виж сега - на мен принцеса не ми трябва, говореща жаба по ме кефи!
Банер