Банер

Банер

Правила и Условия

Достъпът до сайта и неговото използване се съобразяват изцяло с посочените тук условия. Използвайки AskBG, Вие приемате тези условия за ползване безусловно и без ограничения. Ако не сте съгласни с условията, моля напуснете сайта.

 

Запазени права

Съдържанието - подразбира се всички изображения, картинки, текстове, документи, данни и друга информация, публикувани на този сайт, са със защитени авторски права и собственост на AskBG.co.uk. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за AskBG.co.uk, при ясно текстово обозначаване на името на AskBG.co.uk и посочване на линк към уебсайта на AskBG.co.uk, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на AskBG.co.uk, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на AskBG.co.uk интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. AskBG.co.uk си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

Използването на каквото и да е Съдържание в противоречие с тези условия и без писменото разрешение на AskBG.co.uk, е изрично забранено.

 

Правила и условия за ползване на сайта

• Разрешено е записване на съдържание на запаметяващ носител, но само за лични и нетърговски цели при условие, че запазвате съдържанието без каквито и да било промени, свързани с авторски и други права на собственост 1

• използването на всички изображения, без изричното писмено разрешение на AskBG.co.uk не се позволява

• не се разрешава разпространяване, променяне (редактиране), копиране (освен по начина, упоменат по-горе 1), предаване, излагане, възпроизвеждане, репродуциране, публикуване, създаване на вторични материали или по какъвто и да е друг начин използване на съдържанието без изричното писмено разрешение на AskBG.co.uk

• забранено е използването на сайта с цел изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона - AskBG.co.uk напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към AskBG.co.uk да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали.

 

Правила за писане на коментари, статии и други

• Не се допуска употребата на заплахи, вулгарни думи, цинизми и обидни квалификации. Не може да се публикуват коментари, касаещи личния живот на някого.

• Пропагандирането на всякакви противозаконни идеи и цели е забранено. Не се допускат публикации на произведения, рецензии, лични коментари и др., които нарушават законодателството (съдържащи призиви за насилствена смяна на обществения ред, към етническа и верска омраза и други). Не се допускат коментари популяризиращи нацистки / фашистки идеи. Не се допускат дискриминация и проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание и сексуалност.

• Не се допуска рекламирането и поставянето на линкове към други сайтове.

• Забраняват се постове, които съдържат линкове към незаконни аудио, видео и софтуерни продукти.

• Не е желателен off-topic – мнения, които не са свързани с темата.

• Не се толерира практиката на flood - публикуване на едно и също нещо многократно, както и публикуването на голям брой мнения от един потребител едно след друго.

 

Защита на личната информация

Лична информация от рода на - Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес - предоставена от Вас на AskBG.co.uk, ще бъде използвана в съответствие с приетата от сайта политика за защита на личната информация. Всяко съобщение или материал, който изпратите на сайта или публикувате в него под форма на въпрос, коментар, предложение и други подобни, ще се смята за без право на собственост.

 

Без гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас. Без да ограничава гореизложеното AskBG.co.uk не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който Вие можете да използвате каквото и да е съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, AskBG.co.uk не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в сайта.

 

Ограничения на отговорността

Използването на сайта е изцяло на ваш риск!

AskBG.co.uk, нейните служители и лица участващи в създаването, поддръжката или доставката на сайта не са отговорни за каквито и да са преки коствени, наказателни, специални, случайни, предизвикани или други щети причинени от или по какъвто и да е друг начин при използването на този сайт и неговото съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение за възможността такива вреди да възникнат.

 

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от AskBG.co.uk. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство и AskBG.co.uk няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, AskBG.co.uk специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:

• нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни

• са неправилни, непълни или подвеждащи

• не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел

• не осигуряват необходимата сигурност

• съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип

• са опозоряващи или оклеветяващи

Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че AskBG.co.uk одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този сайт, Вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на AskBG.co.uk.

 

Промяна на правила и условия за ползване

AskBG.co.uk има правото по всяко време да променя тези Условия за ползване като актуализира този документ, без да дължи предварително уведомление. Ваше задължение е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

 

Закони и юрисдикция

Тези условия за ползване на сайта са подчинени на законите на Кралство Великобритания. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на великобританското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните органи.

Общите условия важат за всички посетители на AskBG.co.uk. Единствено валидна е английската версия на правила и условия. Българската версия е за улеснение на потребителите, но няма юридическа тежест. AskBG.co.uk не носи отговорност при неточности.

 

© 2010 AskBG.co.uk. Всички права запазени.

Коментари (0)

Виц на деня

Вървял си един програмист и гледа - жаба! Взима я той, а тя му проговаря:
- Виж какво, аз не съм обикновена жаба, аз съм принцеса. Само ме целуни и ще видиш в каква хубава девойка ще се превърна.
Погледал я програмистът и я сложил в джоба си. Повървял, повървял, пък я извадил. Пак почнала тя:
- Само ме целуни. . .
И така няколко пъти. Разплакала се жабата, ядосала се:
- Няма ли да ме целунеш най-после!!!
- Виж сега - на мен принцеса не ми трябва, говореща жаба по ме кефи!
Банер