Банер

Майчинство

Обща информация


Обикновено можете да получавате Maternity Allowance (държавно майчинство), ако не се класирате за Statutory Maternity Pay (майчинство от работодател).

Размерът му зависи от определени условия.

Можете да кандитатствате, когато сте вече 26 седмици бременна, а плащанията могат да започнат най-рано 11 седмици преди термина ви.


Размер на майчинството

Можете да получите едно от следните:

  • £139.58 на седмица или 90% от вашите средните седмични доходи (което е по-малко) за период до 39 седмици

или

  • £27 на седмица за период от 14 седмици (ако не сте работили, но сте участвали в бизнеса на партньора Ви, който е самонаето лице)

 

Майчинството (МА) се изплаща на всеки 2 или 4 седмици.


Условия за класиране

Можете да получите майчинство в продължение на 39 седмици, ако е налице едно от следните:

  • Вие сте наети с договор, но не можете да получавате майчинство от работодателя Ви (SMP – Statutory Maternity Pay)
  • Вие сте самонаето лице (self-employed) и плащате Class 2 National Insurance осигуровки(включително Voluntary National Insurance) в продължение на най-малко 13 от 66-те седмици преди датата на термина ви (размерът на майчинството, което ще получавате зависи от това колко Class 2 National Insurance Contributions сте платили)
  • наскоро сте спрели да работите

През 66-те седмици преди датата на термина ви, вие също трябва да сте:

 

  • били наето или самонаето лице, в продължение на най-малко 26 седмици
  • изкарвали (или били класифицирани като изкарващи) най-малко £30 на седмица през всеки един 13-седмичен период

 

Все още може да се класирате, ако наскоро сте прекъснали работа. Няма значение, ако сте имали различни дейности или периоди на безработица.

За да проверите дали отговаряте на условията, използвайте следния калкулатор.


Ако не сте платили достатъчно Class 2 национални осигуровки

Свържете се с Jobcentre Plus, ако не сте платили достатъчно Class национални осигуровки, за да се класирате за майчинство, когато кандитатствате (например, защото сте самонаето лице и не сте подали данъчната си декларация Self Assessment все още).

HMRC ще се свърже с вас, за да ви каже как да се направи по-ранно плащане.


Как да кандидатсвате

Принтирайте и попълнете формуляр MA1 или го попълнете онлайн, след което го разпечатайте и да го изпратете на посочения адрес във формуляра. Формулярът има упътване, което да Ви помогне как да го попълните.

Jobcentre Plus

Телефон: 0800 055 6688

Тектфон: 0800 023 4888

От понеделник до петък, 8 ч. до 18:00


Какво трябва да представите:

доказателство за доходите си - например, оригиналните фишове със заплатата (payslips),

сертификат за освобождаване малки приходи (ако е приложимо)

доказателство за очакваната дата на раждане на бебето - например писмо от лекаря или

акушерката, или вашият MATB1 сертификат

Вашата SMP1 форма - само ако вашият работодател е отказал платено майчинство

 

Ако сте самонаети (self-employed), не е нужно да доказвате доходите си. Попълвате национално-осигурителния си номер (NIN) и дата на започване на вашия бизнес в съответния раздел на MA1 формата.


Коментари (0)