Банер

Детски надбавки (Child Benefit)

Какво са детските надбавки?

Детските надбавки са помощи, които можете да получите, сте отговорни за дете под 16 години (или под 20, ако продължи с одобрено образование или обучение). Само един човек може да получаша детски надбаки за едно и също дете.

Колко ще получавате

Има 2 размера на детските надбавки от април 2014. Можете да получите £20.50 седмично за най-голямото ви или единствено дете и £13.55 на седмица за всяко едно от другите ви деца.

Трябва да се свържете със Службата за детски надбавки, ако ви се плаща твърде много или твърде малко.

Можете да получите помощи за детегледачи (Guardian’s Allowance), ако отглеждате дете на други хора, които са починали. Те се плащат в допълнение към детските надбавки.

Ако семействата се разделят или се обединят

Ако едно семейство се разделя, можете да получите £20.50 на седмица за най-голямото дете, за което се класирате.

Примери

Ако имате две деца и едно от тях остане с вас, вие ще получавате £20.50 на седмица за него. Ако бившият/та ви съпруг/а кандидатсва за другото дете, той/тя ще получава £20.50 на седмица за това дете.

Ако и двамата да претендирате за едно и също дете, само един от вас ще получи детски надбавки за него.

Ако две семейства се обединят в едно, най-голямото дете в новото семейство се класира за детски надбавки в размер на £20.50. Ако ви се полагат детски надбавки за всички други деца, ще получавате по £13.55 за всяко от тях.

Как и кога се плащат детски надбавки?

Детските надбавки могат да бъдат преведени по банков път в която и да е банка, сдружение, или спестовна и инвестиционна сметка, която приема директни плащания. Детските надбавки обикновено се изплащат на всеки четири седмици в понеделник (или вторник), но може да се изплащат и всяка седмица, ако получавате и друг вид помощи (Jobseeker's Allowance, income-related Employment and Support Allowance, Pension Credit) или сте самотен родител.

Обяснителните бележки към формата за надбавките уточняват чие име може да бъде на сметката.

Парите не могат да бъдат изплатени в:

 • детски спестовен влог
 • детски сметки
 • бизнес сметки или сметки на строителната общност, които използват книжка
 • Национално Спестовни и инвестиционни (NS&I) сметки (освен NS&I Investment Accounts and Direct Saver Accounts)
 • някои ипотечни сметки
 • сметка на Nationwide на името на някой друг

Индивидуалните спестовни сметки (ISAs) имат ограничения за размера на парите, които могат да бъдат внесени в тях. Препоръчително е да не използвате тези за детски надбавки.

Данъчни начисления върху детските надбавки при доходи над £50,000

Може да се наложи да платите данък, ако вашият индивидуалнен доход или този на партньора ви е над £50,000. Той е известен като "такса върху детски надбавки при висок доход".

Използвайте данъчен калкулатор, за да изчислите колко данъци може да се наложи да платите.

Все още ще се класирате за детски надбавки, дори ако решите да спрете да ги получавате, защото вие или вашата полошинка има доходи над £50,000. Спирането им не засяга правото ви - винаги можете да промените решението си и да рестартирате получаването на детски надбавки.

Таван на надбавките

Той ограничава размера на надбавките, които повечето хора на възраст 16-64 могат да получат. Някои индивидуални помощи не са засегнати, но той може да се отрази на общия размер на помощите, които получавате.

Детските надбавки и вашата държавна пенсия

Ако детето ви е под 12 години и не работите или не печелите достатъчно, за да си плащате  национално осигурителните вноски, детските надбавки могат да ви помогнат да се класирате за Национално Застрахователни помощи.

Тези помощи се зачитат към вашата държавна пенсия. Те я защитават като не позволяват да има пропуски във вашето национално осигурително досие.

Кой може да получава детски надбавки

Можете да получавате детски надбавки, ако живеете във Великобританищ и се грижите за дете (и сте отговорни за него), дори да не сте неговите родители. Също можете да получавате детски надбавки дори детето да не живее при вас, ако:

• плащате за издръжката му

• сумата, която сте платили за детето, е най-малко същата като размера на детските надбавки

• лицето, с което вашето дете живее, не получава детски надбавки за него

Ако вие и друг човек едновременно кандитатсвате за детски надбавки за едно и също дете, само един от вас може да ги получи. Помощите за деца обикновено спират, когато детето навърши 16, освен ако то не е в процес на одобрено образование или обучение, което се зачита за детски надбавки. Например, курс за напреднали в сферата на висшето образование - като бакалавърска или магистърска степен - не се зачита. Не можете да получавате детски надбавки за детето си, след като то достигне 20-годишна възраст.

Детските надбавки продължават още 20 седмици, ако 16 или 17 -годишните завършат образование или обучение и се регистрират към въоръжените служби или правителствено спонсорирана работа.

Правилата за класиране, са различни, ако вашето дете :

 • отива в болница или грижи
 • живее с някой друг

Осиновяване и приемна грижа

Кандидатствайте за детски надбавки, веднага щом дете, което осиновите започне да живее с вас - не е нужно да чакате, докато процесът на осиновяване е завършен.

Националността на детето не влияе на това дали имате право на детски надбавки или не.

Можете да получите детски надбавки за период преди осиновяването - свържете се с Службата за детски надбавки, за да разберете повече.

Ако сте приемен родител на дете или се грижите за него, ще получите детски надбавки, ако общината не плаща нищо за подслон или издръжка на детето.

Полагане на грижи за детето на някой друг

Може да имате възможност да получавате детски надбавки, ако имате неформална договореност да се грижите за дете на приятел или роднина.

Може и да не се класирате, ако съответната община плаща за подслон или издръжка на детето - свържете се с Службата за детски надбавки, за да разберете повече.

Ако искате да подадете заявление за детски надбавки, трябва да се опитате да се споразумее с лицето, което е в момента получава детски надбавки (например майката), за да можете да кандидатстване вместо него/нея. Двама души не могат да получават детски надбавки за едно и също дете.

Можете също така да имате право на Guardian’s Allowance, ако сте отговорни за дете, което е загубило един или двамата родители. Трябва да живеете с детето или да го издържате.

Ако живеете в чужбина

Можете да получите детски надбавки, ако сте гражданин на държава от Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария и работите в Обединеното кралство (или да получавате някои британски помощи като държавна пенсия).

Разберете повече за детските надбавки, ако живеете или работите в чужбина на HM Revenue & Customs  (HMRC) сайта.

Новопристигнали във Великобритания

Можете да получите детски надбавки, ако вашият основен дом сега е във Великобритания и имате законно право да живеете в страната - разберете повече на сайта на HMRC.

За чужденци имащи правото да живеят във Великобритания

Службата за детски надбавки ще реши дали имате или нямате право да пребивавате в страната като разгледа в всички ваши обстоятелства.

Дали някое от следните се отнася за Вас или за член на семейството:

 • вие сте нает от работодател или самонаето лице в Обединеното кралство
 • сте активно търсещи работа и сте регистрирани в Jobcentre Plus - трябва да търсите работа, която имате реален шанс да получите
 • сте студент във Великобритания

Или, дали и двете от следните се отнасят за Вас или за член на семейството:

 • можете да издържате финансово себе си и семейството си - примерно, това означава да имате достатъчно пари, за да се задържи над нивото, на което бихте получавали някои помощи като Income Support
 • имате пълна здравна застраховка за себе си и семейството си

Ако детето ви започне работа или получава собствени помощи

Ще спрете да получавате детски надбавки незабавно, ако вашето дете :

 • започне платена работа в продължение на 24 часа на седмица
 • започне да получава определени помощи (например Income Support, Employment and Support Allowance or tax credits)

Как да подадете заявление за детски надбавки

Попълнете формуляр CH2 за детски надбавки и го изпратете на Службата за детски надбавки с оригинален акт на раждане на детето ви или сертификат за осиновяване. Ако раждате във Великобритания, този формуляр може да ви бъде даден в болницата.

Child Benefit Office (GB)

Washington

Newcastle upon Tyne

NE88 1ZD

Заявление на хора, дошли от чужбина

Дори и детето да е родено във Великобритания, ако родителят или отговорникът, кандидатстващ за детски надбакви, не е роден в страната, той/тя трябва да попълни допълнително заявление за лица, идващи от чужбина. Целта е да се докаже, че родителят/ отговорникът на детето не получава детски надбавки в друга страна.

Кога да кандидатсвате

Може да отнеме до 12 седмици да се обработи ново заявление за детски надбавки (или по-дълго, ако сте отскоро в Обединеното кралство). Подайте заявление за детски надбавки, веднага след като родите или дете започне да живее с вас. Детските надбавки могат да бъдат изплатени със задна дата за период до 3 месеца, затова кандитатствайте възможно най-скоро .

Ако не разполагате с акта за раждане или сертификата  за осиновяване на детето, вие все пак ще трябва да го изпрате като допълнение към вашето заявление по-късно , когато го получите. Не се нуждаете от акта за раждане или осиновяване, ако сте подавали заявление за детски надбавки преди и правите нов иск за същото дете. Можете да поръчате нов акт за раждане или осиновяване, ако сте загубили оригинала.

Кандидатсване за детски надбавки от името на някой друг

Можете да се занимавате със заявлението за детски надбавки на някой друг.

Допълнителна информация

Промяна на обстоятелствата

Вие трябва да докладвате промени в Службата за детски надбавки. Те включват промени в семейния ви живот (например се жените) или живота на вашето дете (например завършване на образованието)

Жалби

Можете да подадете жалба до Службата за детски надбавки, ако не сте доволни от начина, по който сте били обслужени.

Обжалване

Можете да обжалвате, ако не сте доволни от решението взето от Службата за детски надбавки

Помощ

Свържете се със Службата за детски надбавки, ако имате някакви въпроси.

Коментари (0)