Банер

Британско гражданство на българско дете

Изваждане на британски паспорт на дете с български произход родено във Великобритания на или след 30 Април 2006

Според британската паспортна служба (Her Majesty's Passport Office), когато едно дете е родено в Обединеното кралство на или след 30 април 2006 г., чиито родители са граждани на Европейската Икономическа Общност (ЕЕА), детето ще има правото на британско гражданство само по силата на раздел 1 (1) (b) BNA '81, ако поне единият от родителите представи доказателство, че е бил с постоянно местожителство във Великобритания и е упражнявал правото си да бъде самонает или законно нает от работодател в Обединеното Кралство в продължение на непрекъснат период от пет или повече години преди раждането на детето. Документите доказващи това могат да бъдат следните:

  • Паспорт или писмо от имиграционните служби на Великобритания (UKBA), показващ печат за правото на неограничен престой или правото на неограничено влизане (Indefinite Leave to Remain stamp / Indefinite Leave of Entry), печат No Time Limit, документ или карта удостоверяващи постоянно пребиваване (Document Certifying Permanent Residence or Permanent Residence Card) или сертификат за регистрация, издадени преди раждането на детето, и писмо, потвърждаващо, че родителя (ите) не са получавали помощи или някое от следните неща;
  • Декларация/писмо от DWP показващо годишните суми на заплатените национални осигуровки между съответните дати;
  • Декларация/писмо от HMRC, потвърждаващо подадените данъчни декларации между съответните дати;
  • Писмо от работодател или някои други документи (като фишове за заплати и банкови извлечения), показващи доказателство за заетост между съответните дати.
Къде може да намерите формуляр?

С безплатен формуляр за кандидатстване за паспорт можете да се сдобиете във всяка една поща. Можете да попълните и онлайн формата тук.
Каквo още е необходимо да изпратите?

Освен горепосочените документи са ви нужни 2 паспортни снимки на детето, британският акт за раждане на детето (дългият с имената на родителите) и документ за самоличност на родителя подаващ формуляра за паспорта на детето. Формулярът още трябва да бъде подписан от човек, който:
  • да има британски паспорт
  • да живее във Великобритания
  • да познава от поне 2 години родителя подаващ заявлението
  • да бъде близък (но не роднина или живущ на същия адрес)
  • да има реномирана професия (счетоводител, пилот, лекар, банкер, инжинер, общински работник, застраховател, директор, мениджър, учител, пощенски служител, адвокат...)
Този човек трябва също да напише на гърба на едната снимка кратък текст, който да гласи, че е истинско подобие на родителя подаващ заявлението.
Ако и двамата родители са родени извън Великобритания или след 31/12/1982, в раздел 8 на заявлението трябва да напишете пълните имена, град, държава и дата на раждане на бабите и дядовците на детето (т.е. в случая на вашите родители и на тези на другият родител). Ако мястото е недостатъчно, напишете данните на отделен лист и го добавете към заявлението.
Колко струва?

Детски паспорт струва £46 или £55.75, ако използвате услугата Check & Send (проверяване на формуляра за грешки и липис). Ако решите да изтеглите вече подадено заявление или Ви бъде отказан паспорт, парите няма да Ви бъдат върнати. Може да се наложи да доплатите, ако желаете документите Ви да Ви бъдат върнати с препоръчано писмо.
Колко време отнема?

Първи паспорт на дете обикновено се изготвя за около 3 седмици. Ако сте късметлии, може да го получите и по-рано, но ако им е необходима допълнителна информация или кандидатствате в натоварен период, може да отнеме и доста повече.
Не отговаряте на условията?

Ако нито един от родителите няма пълни 5 години в страната или детето не е родено във Великобритания, то може да придобие британско гражданство само чрез натурализация.
Коментари (0)