Банер

Пътен данък (Road tax)

Вече може да закупите или подновите пътния данък (Road tax/tax disc/vehicle licence) на превозното си средство (кола, мотоциклет, камион, автобус и други) онлайн от сайта на GOV.UK, ако всички от следните критерии са налице:

 • вие сте регистрираният собственик на превозното средство
 • DVLA вече има правилните Ви имена, адрес и детайли на превозното средство
 • имате писмото за напомняне (V11 или V85/1) или регистрационния сертификат (V5C)
 • превозното средство е застраховано
 • превозното средство е минало годишен технически преглед (МОТ)

Може също да Ви е необходим Goods Vehicle or PSV тест сертификат, за да платите пътния данък на тежкотоварно превозно средство (HGV) или превозно средство за обслужване на пътници (PSV).

Трябва да получите вашия нов диск за платен пътен данък по пощата в рамките на 5 работни дни. Свържете се с DVLA, ако не пристигне.

Имате 14 дни преди, за да изложите новия диск, ако сте кандидатствали преди срокът на стария ви диск да изтече.

Освобождаване на хората с увреждания

Вие може да се освободени от пътен данък или да плащате в намален размер данъка върху превозните средства, ако получавате определени обезщетения за увреждане. Проверете дали Ви се полага и как да кадидатствате тук.

Други начини за кандидатване и заплащане

- Кандидатване по телефона

Телефон: 0300 123 4321

Текстфон : 0300 790 6201

От понеделник до петък , 8 ч. до 20:30, Събота, 8 ч. до 17:30

- В поща

Вземете с вас следните неща във всяка поща, която издава данъчни дискове:

 • пълното напомняне V11
 • валиден сертификат за минат годишен технически преглед (МОТ), ако е необходимо (трябва да е валиден, когато данъчният диск започва)
 • сумата показана на напомнянето

В Северна Ирландия трябва да се вземе удостоверение за сключена застраховка или обоснователна бележка.

Тежкотоварни превозни средства

Вземи си V85 / 1 напомняне във всяка поща, която издава винетки. Може също така да трябва да вземете:

 • удостоверение за регистрация на превозното средство (V5C)
 • валиден сертификат за минат годишен технически преглед (МОТ), Goods Vehicle или PSV тест сертификат за превозно средство за обслужване на пътници
 • регистрационен сертификат - ако нямате удостоверение за регистрация или превозното средство е било повторно регистрирано след последния данък
 • валиден сертификат за намалено замърсяването (ако е необходимо)
 • сумата показана на напомнянето (ако е необходимо)

Трябва да занесете удостоверение за сключена застраховка или обоснователна бележка, ако сте в Северна Ирландия.

Ако не разполагате с V11 или V85 / 1 напомняне

Можете да платите данъка на кола чрез използване на формуляр V10 или V85 форма за тежкотоварни превозни средства ( товарни автомобили).

Трябва сертификат за регистрация (V5C) да се приложи кандитатсвайки с формуляр V10 или V85.

Дубликат

https://www.gov.uk/apply-duplicate-tax-disc

Връщане на парите

https://www.gov.uk/apply-for-tax-disc-refund-form-v14

Замяна на Диск за данък

https://www.gov.uk/exchange-tax-disc

Коментари (0)