Банер

Съвети как да напишем успешно CV по британски стандарт

Какво е CV?

CV е съкратено от Curriculum Vitae или с други думи - автобиография. Друго често използвано име за CV във Великобритания е резюме (resume). Стандартът на писане на автобиография във Великобритания е по-различен от европейския модел CV (europass).

Каква информация трябва да включва CV-то

 • Лични данни (Personal Details) - Обикновено това са пълното ви име, адрес, дата на раждане, телефонен номер и имейл. Не се изизсква и не се препоръчва добаването на ваша снимка. Поставят се в началото на документа като може да бъдат центрирани или с ляво или дясно подравнение.
 • Личен профил/обобщение (Personal Profile) – Често CV-тата в UK започват с кратко и оригинално описание на кандидата по отношение на опита му, образованието му, желаната от него длъжност, очакванията му за размера на заплащане и колко бързо може да започне новата работа.
 • Образование и квалификации (Education and Qualifications) – Избройте учебните заведения, в които сте учили, и вида образование, което сте получили. Не споменавайте оценки, освен ако не са отлични.
 • Работен опит (Work Experience) – Опишете отговорностите и задълженията ви във всяка от предишните ви позоции. Използвайте глаголи като развивах, планирах, органзирах или фрази като работа в екип, качествено обслужване на клиенти, тактично справяне с оплаквания. Не споменавайте рутинни дейности като чистене на маси, освен ако не кандидатствате за лятна работа в ресторант.
 • Интереси и постижения (Interests and Achievements) –Постарайте се тази част да бъде кратка и по темата. Не използвайте клишета и не пишете за пасивни хобита като четене или колекциониране на марки. Избройте различни интереси, за да не изглеждате като тесногръд човек. Нестандартни хобита като скачане с парашут или планинарство ще ви накарат да изпъкнете в тъплата. Струва си да споменете за интереси свързани с позицияте, за която кандидатствате. Не пропускайте да вметнете доказателсто за лидерство, умение за работа в екип и умение да убеждавате и преговаряте.
 • Умения (Skills)- Тук можете да напишете езиците, които владеете; програми, с които работите; дали имате шофьорска книжка и др.
 • Референции (References) – В тази част на CV-то само уточнявате, че можете да представите препоръки при поискване.  Препоръчително е да разполагате с две такива, едната от които да бъде от предишен работодател.

Нужно ви е също и мотивационно писмо, което да изпратите заедно с вашето CV.

Какво прави едно CV успешно

 • CV-то ви трябва да бъде целенасочено към позицията, за която кандидатствате, и да изтъква съответните умения, с които да заинтригувате потенциалния работодател. Да бъде внимателно и ясно написано: логически подредено, лесно за четене и да не е претрупано. Да бъде информативно, но кратко и откровено.
 • Препоръчителните шрифтове са: Times New Roman, Cambria, Arial, Veranda, Lucida Sans, Tahoma и Calibri с размери 10 или 12.
 • Използвайте Spell Checker в Microsoft Word, за проверите CV-то си за правопосни грешки. Ако в него има грешки, шансът да ви поканят на интервю за работа е по-малък. Също така е много важно CV-то ви да бъде добре форматирано. Ако имате параграфи или изречения с различен шрифт, големина или подравнение, няма да създадете добро първо впечатление.
 • Старайте се дължината на CV-то ви да не превишава 2 страници с формат А4. Работодателите често разглеждат огромен брой CV-та и нямат време да четат дълги документи. Ако принтирате CV-то си, то трябва да бъде едностранно. Не го прегъвайте; ако го пращате по пощата, използвайте плик с размер А4.

Подредба на CV-то

Има 2 вида на подредба на информацията в едно CV – по хронология и по важност. Най-често срещаният и предпочитан начин на изброяване на предишни длъжности и получени квалификации е обратно-хронологичния ред като започнете от най-скорошните към най-старите (първите) ви позиция и образование. Другият вариан, който е и по-рядко срещан, е подредбата според важност на уменията. Тази опция е подходяща за по-зрели и опитни кандидати.

Коментари (0)