Банер

LTD

Какво е LTD (ООД)?

Дружеството с ограничена отговорност е фирма, която можете да основете, за да ръководите бизнеса си. То само по себе си има отговорност за всичко, което прави и финансите му са отделни от вашите лични. Всяка печалба, която прави, принадлежи на фирмата, след заплащане на корпоративен данък. След това фирмата може да разпредели печалбата.

Собственост

Всяко ООД има "членове " - хора или организации, които притежават акции в дружеството.

Директорите са отговорни за управлението на дружеството. Директорите често притежават акции, но са длъжни.

Правни отговорности

Има много законови отговорности , свързани с това да сте директор и да управлявате дружество с ограничена отговорност. Повечето дружества с ограничена отговорност са "ограничени от акции".

Това означава , че отговорностите на акционерите за финансовите пасиви на дружеството се ограничават до стойността на акциите, които притежават, но не са платили.

Пример

Дружество, чиято отговорност е органичена чрез акции, издава сто акции на стойност £1 всяка, когато е създадено. Неговите два акционера притежават 50 акции всеки и са платили в пълен размер за 25 от тях.

Ако фирмата фалира, максималната сума, която акционерите трябва да платят за своите висящи сметки е £50 - стойността на оставащите 25 акции, които всеки от двамата не е платил.

Директорите на дружеството не са лично отговорни за дълговете на фирмата, които тя не може да плати, ако нещо е наред, стига те да не са нарушили закона.

Как да се създадете дружество с ограничена отговорност

Трябва да си създадете LTD фирма към Companies House и да осведомите HM Revenue & Cuсtoms (HMRC), когато компанията започне бизнес дейности.

За да регистрирате фирма, трябва да:

 • регистрирате акаунт с имейл адрес и парола в сайта на Companies House
 • измислите име на фирмата и да посочите пълния адрес, на който тя ще бъде регистрирана
 • посочете имената на директорите и секретаря/ката (ако има такъв/ва), тяхната националност, дата на раждане, професия, работен и домашен адрес
 • въведете 3 от следните неща вместо подпис (първите 3 букви от рожденото ви място, последните 3 цифри от тел. ви номер, последните 3 цифри от номера на паспорта ви, последните 3 символа от национално-осигурителния ви номер, първите 3 букви от моминското име на майка ви, първите 3 букви от цвета на косата ви или първите 3 букви от първото име на баща ви)
 • изберете вида на акциите (Ordinary, Preference, Deferred Ordinary, Deferred, Redeemable Redeemable Preference, A Ordinary, B Ordinary, C Ordinary), броя им и стойността на една акция; най-често използваните акции са Ordinary с общ брой 100 и със стойност £1 всяка
 • имате дебитна или кредитна карта, за да заплатите такса от £15.00

Всяка финансова година на компанията, трябва да:

 • приготвите счетоводен баланс и отчет за доходите (statutory accounts)
 • изпратите Annual return на Companies House
 • изпратите на HMRC данъчна декларация на фирмата

Компанията трябва да се регистрира по ДДС, ако се очаква приходите и да бъдат повече от £82,000 годишно през финансовата 2015/2016 година.

Ако вие сте директор на дружество с ограничена отговорност, трябва да:

 • попълвате данъчна декларация Self Assessment всяка година
 • плащате данъци и социални осигуровки чрез системата PAYE, ако компанията ви плаща заплати

 

Коментари (0)