Банер

UTR

Unique Taxpayer Reference (UTR) - Уникален Референтен номер на Данъкоплатеца

UTR-ът се издава от агенцията по приходите (HMRC), когато се регистрирате за Self Assessment като самонаето лице (self-employed) или съдружник в съдружие (partnership). Той се състои от 10 цифри (например 1234567890) и може да бъде намерен в документи издадени от  като данъчна декларация на самонаето лице (Tax Return-SA100), известие да се попълни и изпрати данъчна декларация (SA316) или извлечение на акаунт. В зависимост от вида на издадения документ, референтният номер може да бъде отпечатан до думи като 'Tax Reference', 'UTR', 'Our Reference' или 'Official Use'.

Забележка: Ако сте самонаето лице (self-employed) и се регистрирате онлайн за подаване на данъчна декларация и плащане на данъци, автоматично ще бъдете абонирани за услугата на HMRC, която сте избрали. Във всички други случаи ще трябва да се регистрирате първо за Self Assessment към HMRC и след това да се абонирате за онлайн услугата отделно.

Преди да се регистрирате ще ви трябват вашият:

· Национално-осигурителен номер (National Insurance number)

· Лични данни за контакт примерно адрес

· Данни за бизнеса ви примерно, адрес, дата на започване на бизнеса или присъединяване към съдружие

Как да си създадете онлайн акаунт

Необходим ви е онлайн акаунт към HMRC, известен още като ‘Government Gateway’ акаунт, за да изпратите данъчна декларация онлайн.

Нови еднолични търговци и бизнес съдружници могат да се регистрират едновременно за Self Assessment и оналйн акаунт. Ако не попадате в нито една от тези групи ще трябва да се абонирате за онлайн акаунт, след като сте се регистрирали за Self Assessment. Нужни са 7 дни за да се създаде онлайн акаунт, защото HMRC ви изпраща по пощата активационен код, който ще ви трябва, за да активирате акаунта си. Това онтема до 21 дни, ако сте в чужбина.

За да се регистрирате като нов едноличен търговец  (самонаето лице) за Self Assessment вижте тук.

Коментари (0)