Банер

Maternity Allowance

Какво е Maternity Allowance и как се плаща

Жените, които нямат право на платено майчинство от своя работодател или са самонаети лица, могат да получават помощ за майчинство (Maternity Allowance). Можете да кандидатствате за помощ за майчинство, веднага след като сте била бременна в продължение на 26 седмици. То обикновено се изплаща на 2 или 4 седмици по банкова сметка за период до 39 седмици. Плащането може да започнете най-ранно 11 седмици преди да се роди бебето.

За да се получи тази помощ, трябва да сте били наети или самонаети лица в продължение на най-малко 26 седмици през 66-седмичния период, завършващ една седмица преди очакваната седмица на раждането.

Можете да получите £136.78 на седмица или 90% от средната седмична заплата (което от двете е по-ниско).Т.е, за да получвате по £136.78 на седмица, трябва средната ви седмична заплата (или печалба) да е не по-малко от £151.98. Можете сами да сметнете колко ще получавате чрез онлайн калкулатора тук.

Кой може да се класира

Може да получите помощ за майчинство, ако:

- сте наето лице (employed), но не можете да получите платено майчинство от своя работодател

- сте самостоятелно наети лица (self-employed) и плащате Class 2 Национално-Осигурителни вноски

- вие сте самостоятелно заети и имате сертификат за освобождаване малки приходи (Small Earnings Exemption certificate)

- наскоро сте спрели да работите

Също така, трябва да:

- сте били наети или самостоятелно наети лица в продължение на най-малко 26 седмици в 66-те седмици преди седмицата вашето бебе да се роди

- сте спечелили най-малко £30.00 на седмица през всеки 13 седмичен период

Вие все още можете да се класирате, ако наскоро сте спрели да работите и няма значение, ако сте имали различни професии или периоди на безработица.

Ако загубите бебето

Вие все още може да се класирате, ако бебето е едно от следните:

- мъртво родено след на 24-та седмица от бременността

- родено живо ​​във всеки един момент по време на бременността

Промяна в обстоятелствата

Докладвайте за всички промени в обстоятелствата Ви във вашия местен Jobcentre Plus, тъй като това можеш да повлияе на сумата, която ще получите. Например, ако се върнете на работа.

Как да кандидатсвате

Принтирайте и попълнете формуляр MA1 или го попълнете онлайн, след което го разпечатайте и да го изпратете на посочения адрес във формуляра. Формулярът има упътване, което да Ви помогне как да го попълните.

Jobcentre Plus

Телефон: 0800 055 6688

Тектфон: 0800 023 4888

От понеделник до петък, 8 ч. до 18:00

Какво трябва да представите:

- доказателство за доходите си - например, оригиналните фишове със заплатата (payslips), сертификат за освобождаване малки приходи (ако е приложимо)

- доказателство за очакваната дата на раждане на бебето - например писмо от лекаря или акушерката, или вашият MATB1 сертификат

- Вашата SMP1 форма - само ако вашият работодател е отказал платено майчинство

Ако сте самонаети (self-employed), не е нужно да доказвате доходите си. Попълвате национално-осигурителния си номер (NIN) и дата на започване на вашия бизнес в съответния раздел на MA1 формата.

Обжалване на решението

Използвайте формата за GL24, за да обжалвате решението за вашата помощ за майчинство, ако сте недоволни от него.

Коментари (0)