Банер

Sure Start Maternity Grant

Sure Start Maternity Grant

Можете да получите еднократна субсидия от £500, която да Ви помогне за разходите около раждането на дете. Тя е известна като Sure Start Maternity Grant.

Можете да се класирате за субсидията, ако:

  • нямате никакви други деца – освен, ако не очаквате повече от едно бебе (напр. близнаци)
  • получавате определени помощи (Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance, income-related Employment and Support Allowance Pension Credit, Child Tax Credit at a rate higher than the family element, Working Tax Credit that includes a disability or severe disability element, Universal Credit)

Не трябва да плащате субсидията обратно и тя няма да засегне другите помощи, които получавате.

Как да кандидатствате

Разпечатайте и попълнете Sure Start Maternity Grant (SF100) формуляр.

Има друга различна форма и пощенски адрес, ако живеете в Северна Ирландия.

Срокове

Трябва да кандидатствате за субсидията в рамките на 11 седмици преди раждането на бебето или в рамките на 3 месеца след раждането. Ако ставате отговорни за едно дете, например чрез приемане или осиновяване, трябва да кандитатствате в рамките на 3 месеца от момента, в който това се случи.

Къде да изпратите вашия формуляр

Занесете го във вашия местен Jobcentre Plus или го изпратете на:

Freepost RTGE-ERZC-GLYK

Wembley Benefit Centre

Mail Handling Site A

Wolverhampton

WV98 1HE

Какво трябва да знаете

Здравен специалист (напр. лекар или акушерка) също трябва да подпише формуляра.

Ще получите писмо с известие дали искането ви е било успешно.

Обжалване на решението

Ако сте кандидатсвали преди 28 Октомври 2013, попълнете формуляра GL24 за да обжалвате решението за Sure Start Maternity Grant, ако сте недоволни от него.

В случай, че сте кандидатсвали на или след 28 Октомври 2013 и считате, че решението на Отдела за Работа и Пенсии - Department for Work and Pensions (DWP) е неправилно, можете да се свържете с тях по телефона или като им пишете в рамките на един месец от дата на решението. Можете да подадете официално обжалване на решението на DWP към незивисима комисия като попълните формуляр SSCS1, но след като първо сте ги помолили да го преразгледат. Тази процедура е известна като 'задължително преразглеждане'.

Вие или оторизирано от вас лице можете да помолите DWP за следното:

  • обяснение на решението им
  • писмено изявление с причините довели до взимането на решението, ако вече не ви е изпратено такова
  • решението да бъде преразгледано с цел да бъде променено

Когато решението бъде преразгледано, ще получите Известие за Задължително Преразглеждане, съдържащо информация как точно да подадете официална жалба.

Коментари (0)