Банер

CIS

Какво е Construction Industry Scheme (CIS) – Схема на Строителната Индустрия?

CIS предоставя набор от правила за извършените плащания на подизпълнители от контрагенти. Това е, за да се гарантира, че подизпълнителите плащат точния размер на данъка. Лесно е да се регистрирате за CIS, официално е, и най-важното е, че може да ви спести пари.

Чудите се как да се регистрирате за CIS, за да започнете да спестявате пари от данъчната си сметка? Толкова е просто, просто попълнете онлайн формуляра за регистрация на CIS и ще получите вашите CIS номер и карта скоро след това.

Подизпълнителите (subcontractors), които се регистрират за CIS, трябва да:

• Изпраят фактури на своите изпълнители, които ще намалят с 20% собствената си данъчна пота (изпълнителят няма да приспадне сумите, които се събират за целите на ДДС, наем на машини, съоръжения и други разходи)

• Подадат на годишна данъчна декларация в HMRC, включваща техните доходи и разходи.

Изпълнителите (contractors), които се регистрират за CIS, трябва да:

• Изпращат месечни декларации към HMRC

• Уверят, че декларацията включва всички плащания, направени към подизпълнителите, както и приспаднатите данъци

Можете да бъдете едновременно CIS изпълнител и подизпълнител CIS, ако:

• Извършвате работа като CIS изпълнител и в същото време прехвърляте жчаст от работата на друг CIS подизпълнител.

• Ако случаят е такъв, ще трябва да извършвате горепосочените дейности на CIS изпълнител и подизпълнител CIS.

Какво ще ви трябва?

За да се регистрирате като подизпълнител към CIS, трябва да имате Национален осигурителен (NI) номер и уникален данъчен номер (UTR) – който ви се издава, когато се регистрирате като самонаети (self-employed).

Последната дума

Да се ​​регистрирате за CIS и да получите вашия CIS номер, изпълнителят и подизпълнителчт трябва да се регистрират и двамата към CIS он-лайн или по телефона, в противен случай CIS подизпълнителя ще се облага с данък при по-висока ставка от 30 на сто.

Източник: http://www.cisreg.org.uk/

Коментари (0)